MULTI
Du er her: ForsideOfte stillede spørgsmålHvad kan man få erstatning forTab af erhvervsevne

Tab af erhvervsevne

Tab af erhvervsevne

Hvis tilskadekomsten medfører, at man ikke længere kan arbejde i samme omfang som før, kan der udbetales erstatning for tab af erhvervsevne, hvis det skønnes, at man har mistet mindst 15 procent af sin evne til at skaffe sig indtægt.  

Hvis de oplysninger, Erstatningsnævnet har, tyder på, at ansøgeren varigt har lidt et erhvervsevnetab, vil nævnet som regel anmode Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at fastsætte erhvervsevnetabsprocenten.

Erstatningens størrelse afhænger af, hvor stor erhvervsevnetabsprocenten er, årslønnen i året forud for tilskadekomsten og ansøgerens alder på skadetidspunktet. Erstatningen bliver udbetalt som et engangsbeløb.

Erstatningen nedsættes, hvis man var fyldt 30 år på tidspunktet for tilskadekomsten. Nedsættelsen sker med en bestemt procentsats for hvert år, man var ældre end 29 år ved tilskadekomsten. Erstatningen nedsættes ikke yderligere, når man er fyldt 69 år.

Reglerne om erstatning for tab af erhvervsevne findes i erstatningsansvarslovens §§ 5-7.

Særlige regler for børn og unge under 15 år

Erstatningen for tab af erhvervsevne til børn og unge, der ikke var fyldt 15 år ved tilskadekomsten, fastsættes på grundlag af méngraden og en årsløn, der er fastsat i erstatningsansvarsloven, og som reguleres en gang årligt.

Reglerne om erhvervsevnetabserstatning til børn og unge findes i erstatningsansvarslovens § 8.


Erstatningsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail e-post Digital Post