MULTI
Du er her: ForsideOfte stillede spørgsmålHvad kan man få erstatning forTort og krænkelse

Tort og krænkelse

Godtgørelse for tort er en særlig form for godtgørelse, der kun ydes, hvis man har været udsat for frihedsberøvelse, voldtægt, incest, blufærdighedskrænkelse eller anden kønsfrihedsforbrydelse, hvorved ens ære eller selvfølelse er blevet krænket.

Godtgørelsens størrelse afhænger af overgrebets karakter og veksler mellem 5.000 og 125.000 kr. Der ydes højere godtgørelse for skader sket den 1. januar 2002 og senere, end for skader sket før denne dato.

Hvis man har været udsat for et andet særlig groft overgreb, kan der i særlige tilfælde ydes godtgørelse for krænkelse.

Det er i den forbindelse en betingelse, at der er tale om et overgreb, der er foregået over længere tid eller et overgreb, hvor der er anvendt våben. Overgrebet skal have medført alvorlig skade og skal normalt resultere i en straf på omkring 1 års fængsel.

Krænkelsesgodtgørelse udbetales normalt med 10.000 kr. Dette beløb kan dog fraviges, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

Reglerne om godtgørelse for tort findes i erstatningsansvarslovens § 26, stk. 1-2.

Reglerne om godtgørelse for krænkelse findes i erstatningsansvarslovens § 26, stk. 3.


Erstatningsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail e-post Digital Post